Luna seniorului

În cadrul evenimentului „Luna seniorului” Centrul de zi și centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială a fost prezent în școlile turdene prin activitățile organizate pe baza contractelor de parteneriat încheiate. În acest an unitățile de învățământ partenere sunt Școala Horea, Cloșca și Crișan” și Colegiul Național „Mihai Viteazu”.

În data de 24 octombrie 2017, în colaborare cu Școala Horea, Cloșca și Crișan” am organizat activitatea “Povești la gura sobei“ în cadrul căreia “bunicuțele noastre“ au spus povești copiilor din clasa pregătitoare și celor din clasa a IV-a. Lumea poveștilor a fost fascinantă atât pentru copii cât și pentru doamnele care activează la Centrul de zi. Școala Horea, Cloșca și Crișan” va fi gazda noastră și în data de 27 octombrie 2017 când vom confecționa împreună cu elevi din două clase frumoase tablouri de toamnă care vor rămâne martorii  activităților și a prieteniei pe care am legat-o noi cei de la centrul de zi cu elevii acestei școli.

Ziua de 25 octombrie 2017 a fost pentru elevii clasei a V-a ai Colegiului Național ”Mihai Viteazu” o o zi specială, ziua în care așa cum spunea una dintre eleve “au cunoscut patru oameni minunați cu patru pasiuni diferite. În cadrul activității numită ”Biblioteca Vie” cei patru seniori care desfășoară activități în cadrul Centrului de zi au fost ”cărți vii” și au permis copiilor să le ”răsfoiască” filele. Copiii, curioși, au adresat multe întrebări celor patru seniori în funcție de pasiunile lor. Din partea centrului de zi au participat colecționari de chibrituri și ceasuri și doi seniori preocupați de creșterea albinelor și a porumbeilor.  A fost o activitate interesantă atât pentru copii cât și pentru seniori, în cadrul căreia au fost împărtășite din secretele micilor și marilor ”cărți vii”. Nici locația nu a fost aleasă întâmplător, activitatea având loc în incinta bibliotecii Colegiului Național „Mihai Viteazu” care s-a transformat pentru două ore în cea mai citită ”Bibliotecă Vie”.

Nu este întâmplător că aceste școli au fost gazda activităților Centrului de zi, acest fapt datorându-se parteneriatul încheiat, unitățile de învățământ exprimându-și dorința să participe cu  donațiile de alimente aduse de către elevi pentru bunicii singuri și imobilizați în casă, în cadrul campaniei lansate pe parcursul lunii octombrie, numită  “Bunici de duminică”. Aceste donații se vor acorda duminică 29 octombrie 2017 la domiciliul persoanelor vârstnice.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Începând cu data de ­16.10.2017, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanței de Urgență   nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri ale căror venituri nete lunare/membru de familie este cuprins intre 0 si 615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2017- 31 martie 2018.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descărca de pe site-ul www.spasturda.ro.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

–          Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au până în 14 ani);

–          Adeverință de salariat cu venitul net, cupon de pensie, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale  veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;

–          Pentru persoanele care realizează venituri din A.F.,P.F.A,S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;

–          certificat fiscal pentru persoanele care au vârsta peste 18 ani;

–          adeverință de la Registru agricol;

–          copie după talonul autoturismului;

–          după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;

–          factura de gaz /energie electrica;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun    la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie.

NOTĂ:

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană ți 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1

Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcționare

Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale și/sau păsări
1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

Descarcă Cerere-declaratie-proprie-raspundere-2

Ziua sănătății mintale

Ziua sănătății mintale este sarbotorita în fiecare an pe 10 octombrie, începând din 1992, la inițiativa Federației Mondiale pentru Sănătate Mintală și cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății.

În acest an, tema aleasă este ”Sănătatea mintala la locul de muncă”. Angajații Locuinței Protejate au realizat o broșura informativă în care sunt prezentați factorii de risc în dezvoltarea unei boli psihice la locul de muncă și strategiile de intervenție și bunele practici în promovarea sănătății mintale și a bunăstării generale a angajaților.

În cadrul evenimentului expunem produsele realizate de beneficiarii Locuinței Protejate la ergoterapie. Astfel, dorim să arătăm, că în ciuda dizabilității psihice pe care o au, beneficiarii noștri, pot realiza lucruri deosebite.

Evenimentul are rol de a pune în lumina importanța menținerii unei sănătăți mintale optime, de a educa publicul cu privire la implicațiile bolilor mintale și de a conștientiza cum decurge viața celor afectați de tulburările psihice.

Tulburările mintale nu sunt copleșitoare numai  pentru persoanele afectate, ci se reflecta și în modul de funcționare al societății.

Va invitam să intrați in lumea noastră, o lume a nondiscriminării, a înțelegerii și toleranței, să vedeți OMUL care se află dincolo de eticheta de persoana cu dizabilități psihice.

Descarcă BROSURA 10oct 2017

“Luna seniorului” sărbătorește vârstnicii la Turda

„Luna seniorului” este un eveniment organizat de către Centrul de zi şi centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, pe parcursul lunii octombrie pe care am dedicat-o începând de anul trecut persoanelor care au trecut pragul pensionării.

         În acest an am debutat cu o frumoasă excursie în Zona Moldovei unde ne-am bucurat de zile frumoase şi de pelerinajul pe care l-am făcut în ţinutul mănăstirilor. În timp ce noi, cei 50 de participanţi la excursie ne bucuram de clipele petrecute împreună şi de locurile vizitate, în Turda, un grup de alţi seniori ai Centrului de zi au participat la Festivalul Agrofest Turda la o şezătoare specifică zonei Ardealului. Aceştia au avut un real succes, oferind un spectacol muzical şi de culoare prin vestimentatiile lor tradiționale.

În data de 1 octombrie cu ocazia sărbătoririi „Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” am lansat campania de donaţii „Bunici de duminică” prin care aşteptăm comunitatea să răspundă „prezent” iniţiativei noastre.

„Luna seniorului” continuă cu prezentarea unei şezători ardelene în data de 5 octombrie 2017, ora 18,00 la Casa de Cultură „Ionel Floaşiu” din Câmpia Turzii, alături de Asociaţia Turda Tin şi Ansamblul „Ţarina”.

În data de 11 octombrie 2017, orele 11,30 împreună cu Centrul Raţiu pentru Democraţie, partenerii noştri în cadrul evenimentului „Luna seniorului”, vom aduce în faţa seniorilor turdeni spre vizionare, filmul „Usturoi”, producţie românească. Evenimentul va avea loc în Salina Turda şi va iniţia o serie de evenimente organizate de către Centrul de zi pentru persoane vârstnice, gazda noastră oferind gratuitate pentru pensionari. Aşadar, în fiecare lună, în a doua zi de miercuri, noi cei de la Centrul de zi, vom aduce în faţa vârstnicilor turdeni evenimente prezentate de către noi, iar Salina Turda va fi gazda noastră, în mod gratuit.

Seara zilei de 12 octombrie va dărui seniorilor noştri şi întregii comunităţi turdene o seară frumoasă de romanţe, la Teatrul Aureliu Manea. Evenimentul are loc la ora 19,00, este organizat de către Primăria mun.Turda, Casa de Cultură, Asociaţia Turda Tin şi Centrul de zi şi este coordonat de căre pr.Sebastian Zăhan.

Ziua de 16 octombrie 2017 va aduce pe scena Teatrului Aureliu Manea două „trupe”, una aparţinând Centrului de zi pentru vârstnici Turda şi cealaltă Centrului de zi pentru vârstnici nr.1 Cluj Napoca. Seniorii din Turda vor prezenta la ora 12,00, pe scena teatrului turdean, patru scenete comice, iar colegii lor de la centrul similar din Cluj Napoca, o comedie în 3 acte scrisă de Mihai Traistă.

Dorim pe această cale să invităm persoanele vârstnice şi nu numai, să participe la acţiunile  noastre într-un număr cât mai mare pentru a se bucura de ceea ce am pregătit în cadrul evenimentului “Luna seniorului”.

LUNA SENIORULUI

Deoarece în data de 1 octombrie a fiecărui an sărbătorim vârstnicii, începând cu anul trecut, noi, Centrul de zi din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, ne-am gândit să schimbăm puţin modul obişnuit de a-i sărbători pe seniorii noştri. În acest context ne-am gândit să organizăm mai multe activităţi atât la Centrul de zi cât şi la sediul partenerilor noştri.

Pe perioada evenimentului organizat sub numele de „Luna Seniorului” se va desfăşura campania de colectare produse alimentare „Bunici de duminică”. „Startul” acestei campanii se va da în data de 1 octombrie 2017, ziua în care se sărbătoresc persoanele vârstnice şi se va desfăşura până la data de 27 octombrie 2017. În data de 29 octombrie 2017, fiind ultima duminică din „Luna Seniorului” seniorii înscrişi la Centrul de zi precum si alţi voluntari din comunitate  vor împărţi pachete alimentare primite ca donaţii vârstnicilor din cadrul Centrului de îngrijiri la domiciliu singuri şi cu o situaţie socio-medicală precară. Menţionăm că anul trecut am împărţit un număr de 30 de pachete beneficiarilor noştri, alimentele fiind donate de elevi din unităţile de învăţământ partenere, vârstnici înscrişi la Centrul de zi şi de turdenii care au răspuns „prezent” la provocarea noastră. Această campanie se va  desfăşura, la fel ca anul trecut în colaborare cu Centrul Raţiu pentru Democraţie, partenerii noştri de foarte mulţi ani.

„Luna Seniorului” va debuta cu o frumoasă excursie în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2017 în zona Moldovei, seara zilei vârstnicului urmând să fie sărbătorită în cadru festiv împreună cu toţi cei care vor dori să participe la această activitate.

Alături de excursii şi activităţi caritabile Centrul de zi îşi propune pentru „Luna Seniorului” o serie de activităţi culturale organizate împreună cu Centrul Raţiu pentru Democraţie, Asociaţia Turda Tin, Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 Cluj Napoca, Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului Cluj Napoca, alte centre de zi pentru vârstnici, centre de îngrijire şi asistenţă, Şcoala „Horea, Cloşca şi Crişan”. Se vor desfăşura evenimente împreună cu Centrul Raţiu pentru Democraţie, „Ceaiul de la ora 5” cu vizionare de film la o ceaşcă de ceai şi o seară de poezie şi muzică la Cafeneaua Culturală „La Papion”. Noi, vârstnicii, de la Centrul de zi vom prezenta spectacole de teatru, seri de romanţe şi spectacole folclorice, invitând pe această cale să se alăture evenimentului menţionat seniorii din comunitatea noastră, beneficiarii serviciilor noastre sau cei doritori să ne cunoască activităţile. Data organizării evenimentelor va fi comunicată prin mijloace mass-media pentru a facilita participarea unui număr cât mai mare de doritori.

Acţiune de informare si constientizare

În data de 23 august 2017 Centrul de Consiliere pentru femei si copii victime ale violentei domestice Turda a organizat o acţiune de informare si constientizare  în rândul  comunităţii turdene asupra fenomenului violenţei în familie.

Pune mana! Nu fi indiferent! Ajuta! au fost mesajele scrise  pe un panou mare în centrul Turzii. S-au alăturat acţiunii atât turdenii cât şi turiştii aflaţi în zonă, prin amprentarea pânzei albe, dovadă simbolică a faptului că aceştia aleg să nu rămână indiferenţi faţă de consecinţele violenţei domestice.

Cu aceasta ocazie s-au distribuit pliante care conțin informații despre formele şi consecinţele violenței domestice, serviciile oferite de Centrul de Consiliere şi  date de contact.

       

Prezentare activități Centrul de Zi

La Centrul de zi și centrul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici din cadrul SPAS Turda au avut loc în ultimele zile două evenimente artistice deosebite menite să întreţină prietenia creată între seniorii noştri şi cei din Cluj Napoca.

În data de 7 iunie 2017 Centrul de zi al Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicului Cluj a prezentat un moment artistic intitulat “Eminescu, poet național și universal”, dedicat Luceafărului poeziei românești la împlinirea celor 128 de ani de la trecerea spre eternitate. În cadrul acestui eveniment a fost lansată cartea domnului Alexandru Cucu “Spre apus”. Au fost plăcute momentele revederii dintre beneficiarii celor două centre, mai ales că cei de la Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului sunt unii dintre cei mai vechi prieteni ai celor care frecventează Centrul de zi pentru vârstnici Turda. Prietenia dintre aceștia s-a legat prin intermediul muzicii și poeziilor pe care le-au interpretat seniorii  în cadrul  spectacolelor prezentate de-a lungul anilor.

În cadrul „Lunii seniorului” din octombrie 2016 am organizat o serie de activități printre care cele cultural artistice împreună cu cei înscriși  la Centrul de zi pentru vârstnici nr.1 Cluj Napoca. La sediul centrului din Cluj Napoca am jucat câteva scenete comice în interpretarea seniorilor de la Centrul de zi pentru vârstnici Turda, iar colegii lor de la centrul similar au prezentat o piesă de teatru în trei acte. Pe scena Casei de Cultură a Studenților am prezentat un  program folcloric, respectiv, “Șezătoare în Ardeal”, iar seniorii de la Cluj Napoca, “Tradiții de nuntă”. Ca urmare a legăturii create între cele două instituții, Centrul de zi pentru vârstnici nr.1 din Cluj Napoca a prezentat în fața beneficiarilor Centrului de zi pentru vârstnici Turda în data de 14 iunie 2017 o comedie în trei acte “Ibovnice cu ochi de Maramureș” scrisă de Mihai Traistă. Spectatorii au petrecut alături de “musafirii” lor momente plăcute, pline de umor și “au promis”, din priviri că le vor urma exemplul.

Cele două evenimente au fost un real schimb de experiență și o provocare pentru cele trei centre care valorifică talentul şi aptitudinile oamenilor care le calcă pragul acum la ceasul pensionării.

Ibovnice cu ochi de Maramureş

Cu seniorii din cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr. 1 Cluj Napoca ne-am cunoscut în luna octombrie 2016 când sub egida “Lunii seniorului” am organizat activităţi artistice împreună. La sediul centrului din Cluj Napoca am jucat câteva scenete comice în interpretarea seniorilor de la Centrul de zi pentru vârstnici Turda, iar colegii lor de la central similar au prezentat o piesă de teatru în trei acte. Pe scena Casei de Cultură a Studenţilor am prezentat un  program folcloric, respectiv, “Şezătoare în Ardeal”, iar seniorii de la Cluj Napoca, “Tradiţii de nuntă”. Au fost printer cele mai îndragite activităţi, dar au fost şi moment în care s-au legat prietenii între cele două centre care valorifică talentul şi aptitudinile oamenilor care le calcă pragul acum la ceasul pensionării.

În semnul prieteniei legate între cele două instituţii, Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 din Cluj Napoca va prezenta în faţa beneficiarilor Centrului de zi pentru vârstnici Turda o comedie în trei acte “Ibovnice cu ochi de Maramureş” scrisă de Mihai Afia Traistă. Aşadar aşteptăm pe cei care doresc să se simtă bine alături de noi, seniorii înscrişi dar şi alte persoane interesate de acest eveniment, miercuri, 14 iunie, orele 10,30 la sediul Centrului de zi pentru vârstnici din Turda, str. Gh. Bariţiu, nr. 41.