Situația persoanelor beneficiare de VMG care prestează muncă în folosul comunității

Aducem la cunoștința populației câteva aspecte cu privire la situația beneficiarilor de venit minim garantat (VMG)  și a modului în care aceștia trebuie să presteze muncă în folosul comunității.

În luna ianuarie 2017 un număr de 102 persoane au prestat 3433 ore de muncă, iar în luna ianuarie 2018 un număr de 85 persoane au prestat 1989 ore, această situație se datorează modului de calcul a orelor de muncă. Astfel din cauza creșterii salariului minim brut pe economie a scăzut numărul de ore pe care beneficiari trebuie să îl presteze. Spre exemplu un beneficiar care în Decembrie 2017 presta un număr de 16 ore de muncă, în luna ianuarie 2018 acesta trebuie să presteze doar 13 ore de muncă (ceea ce reprezintă 2 zile / lună). În urma acestor modificări legislative, numărul de ore ce trebuiau prestate a scăzut cu 42% în luna ianuarie 2018 față de luna ianuarie 2017.

Măturatul manual și întreținerea curățeniei pe străzi se face conform planului de acțiune sau lucrări de interes local și a solicitărilor venite de la Direcția Tehnică în situația acțiunilor de ecologizare efectuate în oraș în funcție de numărul de beneficiari și de orele de muncă pe care aceștia trebuie să le presteze lunar. Din cele 85 de persoane care efectuează muncă în folosul comunității în prezent, pentru curățarea orașului 42 de persoane au de prestat doar 13 ore de muncă (2 zile / lună).

De la data de 01.07.2017 de când SPAS Turda a preluat supravegherea beneficiarilor de venit minim garantat s-a înăsprit modul de verificare a persoanelor care aduceau scutiri de la medicul de familie, astfel pentru aceste persoane s-a solicitat ca respectivele scutiri să fie vizate și de către cabinetul de medicina muncii. În aceste condiții persoanele care nu fac această dovadă nu mai beneficiază de VMG. Numărul beneficiarilor a scăzut și datorită faptului că o parte dintre aceștia s-au încadrat în muncă.

Mai mult atragem atenția și cu privire la iresponsabilitatea cetățenilor care aruncă deșeurile menajere la întâmplare și nu în locurile special amenajate. Beneficiarii de VMG care participă la acțiunile de curățare au verificat aceste deșeuri aruncate în zone neautorizate și au găsit chitanțe sau alte date de identificare au sesizat Poliția Locală a Municipiului Turda în vederea sancționării contravenienților.

Menționăm că plata venitului minim garantat se face de către AJPIS Cluj din sume de la Bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL

SPAS TURDA

KOTI MONIA OANA

ZIUA UNIRII

În cadrul parteneriatului încheiat cu Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” în data de 23.01.2018 am sărbătorit  “Ziua Unirii Principatelor Române”. Seniorii de la Centrul de zi din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, tinerii Asociaţiei Turda Tin, elevii şi profesorii Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” au marcat acest moment istoric prin programul prezentat. Au fost susţinute discursuri istorice de către dl. profesor universitar Călin Felezeu şi Alexandru Dărăban, profesor al generaţiilor anterioare din cadrul colegiului, cuvintele lor marcând importanţa aniversării a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, Moldova şi Ţara Românească. Elevii colegiului au prezentat materiale informative cu privire la data de 24 ianuarie 1859 şi la importanţa înfăptuirii unirii şi  au dat glas gândurilor lor pline de patriotism.

În final, sala de festivităţi a Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” a răsunat prin cântecele patriotice interpretate de către seniorii de la  Centrul de zi din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, tinerii Asociaţiei Turda Tin şi elevii prezenţi, coordonaţi de către părintele Sebastian Zăhan. Evenimentul s-a încheiat cu hora unirii în care s-au prins toţi cei prezenţi în sala festivă a colegiului.

Prin crearea unei punţi între generaţiile tinere şi vârstnice, această sărbătoare naţională a fost transfomată într-un prilej de bucurie şi într-o adevărată lecţie de istorie. Cei prezenţi în sala festivă a colegiului au vibrat la interpretarea cântecelor patriotice iar în gândul lor au rămas frumoasele cuvinte ale d-lui profesor Călin Felezeu “a fi patriot înseamnă a-ţi face datoria acolo unde munceşti”

50 Ani Căsătorie

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TURDA aduce la cunoștința cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie, că evenimentul va fi organizat în data de 14.12.2017 orele 09.00 în Sala mare a Primăriei Turda.

            Toate persoanele care și-au depus cereri sunt rugate să se prezinte  la sediul Primăriei din P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 28  începând cu orele 08.30, având asupra lor cartea de identitate.

            Cuplurile care nu și-au depus cerere, dar care împlinesc 50 ani de la încheierea căsătoriei până la această dată, sunt așteptate pe str. Dacia nr. 1, până la data de 12.12.2017 orele 10.00  cu următoarele acte în original și copie: certificatul  de căsătorie, cartea de identitate a ambilor soți, precum și un certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe.

ȘEZĂTOAREA ”CUM ERA ODATĂ-N SAT” ÎN SALINA TURDA

În șezătoarea de azi din Salina Turda, Centrul de zi pentru vârstnici, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Ansamblul Folcloric ”Țarina” și Asociația Turda Tin au prezentat obiceiuri și tradiții și au interpretat frumoase melodii populare, totul într-un cadru specific satului românesc.
În luna octombrie Salina Turda a fost gazda evenimentului organizat de către Centrul de zi pentru vârstnici și Centrul Rațiu pentru Democrație, respectiv, vizionarea filmului românesc ”Usturoi”. Această activitate a Centrului de zi a fost cea dintâi acțiune organizată pentru pensionari, care beneficiază, în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație de intrare gratuită în Salina Turda în cea de a doua zi de miercuri din lună. Azi, 8 noiembrie 2017, fiind cea de a doua miercuri din lună am organizat șezătoarea ”Cum era odată-n sat”, un spectacol de culoare, muzică și voie bună, propunându-ne ca și pe viitor să revenim cu programe artistice pentru ca pensionarii să își petreacă timpul în Salina Turda în mod plăcut.

Luna seniorului

În cadrul evenimentului „Luna seniorului” Centrul de zi și centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială a fost prezent în școlile turdene prin activitățile organizate pe baza contractelor de parteneriat încheiate. În acest an unitățile de învățământ partenere sunt Școala Horea, Cloșca și Crișan” și Colegiul Național „Mihai Viteazu”.

În data de 24 octombrie 2017, în colaborare cu Școala Horea, Cloșca și Crișan” am organizat activitatea “Povești la gura sobei“ în cadrul căreia “bunicuțele noastre“ au spus povești copiilor din clasa pregătitoare și celor din clasa a IV-a. Lumea poveștilor a fost fascinantă atât pentru copii cât și pentru doamnele care activează la Centrul de zi. Școala Horea, Cloșca și Crișan” va fi gazda noastră și în data de 27 octombrie 2017 când vom confecționa împreună cu elevi din două clase frumoase tablouri de toamnă care vor rămâne martorii  activităților și a prieteniei pe care am legat-o noi cei de la centrul de zi cu elevii acestei școli.

Ziua de 25 octombrie 2017 a fost pentru elevii clasei a V-a ai Colegiului Național ”Mihai Viteazu” o o zi specială, ziua în care așa cum spunea una dintre eleve “au cunoscut patru oameni minunați cu patru pasiuni diferite. În cadrul activității numită ”Biblioteca Vie” cei patru seniori care desfășoară activități în cadrul Centrului de zi au fost ”cărți vii” și au permis copiilor să le ”răsfoiască” filele. Copiii, curioși, au adresat multe întrebări celor patru seniori în funcție de pasiunile lor. Din partea centrului de zi au participat colecționari de chibrituri și ceasuri și doi seniori preocupați de creșterea albinelor și a porumbeilor.  A fost o activitate interesantă atât pentru copii cât și pentru seniori, în cadrul căreia au fost împărtășite din secretele micilor și marilor ”cărți vii”. Nici locația nu a fost aleasă întâmplător, activitatea având loc în incinta bibliotecii Colegiului Național „Mihai Viteazu” care s-a transformat pentru două ore în cea mai citită ”Bibliotecă Vie”.

Nu este întâmplător că aceste școli au fost gazda activităților Centrului de zi, acest fapt datorându-se parteneriatul încheiat, unitățile de învățământ exprimându-și dorința să participe cu  donațiile de alimente aduse de către elevi pentru bunicii singuri și imobilizați în casă, în cadrul campaniei lansate pe parcursul lunii octombrie, numită  “Bunici de duminică”. Aceste donații se vor acorda duminică 29 octombrie 2017 la domiciliul persoanelor vârstnice.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Începând cu data de ­16.10.2017, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanței de Urgență   nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri ale căror venituri nete lunare/membru de familie este cuprins intre 0 si 615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2017- 31 martie 2018.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descărca de pe site-ul www.spasturda.ro.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

–          Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au până în 14 ani);

–          Adeverință de salariat cu venitul net, cupon de pensie, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale  veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;

–          Pentru persoanele care realizează venituri din A.F.,P.F.A,S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;

–          certificat fiscal pentru persoanele care au vârsta peste 18 ani;

–          adeverință de la Registru agricol;

–          copie după talonul autoturismului;

–          după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;

–          factura de gaz /energie electrica;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun    la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie.

NOTĂ:

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană ți 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1

Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcționare

Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale și/sau păsări
1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

Descarcă Cerere-declaratie-proprie-raspundere-2

Ziua sănătății mintale

Ziua sănătății mintale este sarbotorita în fiecare an pe 10 octombrie, începând din 1992, la inițiativa Federației Mondiale pentru Sănătate Mintală și cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății.

În acest an, tema aleasă este ”Sănătatea mintala la locul de muncă”. Angajații Locuinței Protejate au realizat o broșura informativă în care sunt prezentați factorii de risc în dezvoltarea unei boli psihice la locul de muncă și strategiile de intervenție și bunele practici în promovarea sănătății mintale și a bunăstării generale a angajaților.

În cadrul evenimentului expunem produsele realizate de beneficiarii Locuinței Protejate la ergoterapie. Astfel, dorim să arătăm, că în ciuda dizabilității psihice pe care o au, beneficiarii noștri, pot realiza lucruri deosebite.

Evenimentul are rol de a pune în lumina importanța menținerii unei sănătăți mintale optime, de a educa publicul cu privire la implicațiile bolilor mintale și de a conștientiza cum decurge viața celor afectați de tulburările psihice.

Tulburările mintale nu sunt copleșitoare numai  pentru persoanele afectate, ci se reflecta și în modul de funcționare al societății.

Va invitam să intrați in lumea noastră, o lume a nondiscriminării, a înțelegerii și toleranței, să vedeți OMUL care se află dincolo de eticheta de persoana cu dizabilități psihice.

Descarcă BROSURA 10oct 2017

“Luna seniorului” sărbătorește vârstnicii la Turda

„Luna seniorului” este un eveniment organizat de către Centrul de zi şi centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, pe parcursul lunii octombrie pe care am dedicat-o începând de anul trecut persoanelor care au trecut pragul pensionării.

         În acest an am debutat cu o frumoasă excursie în Zona Moldovei unde ne-am bucurat de zile frumoase şi de pelerinajul pe care l-am făcut în ţinutul mănăstirilor. În timp ce noi, cei 50 de participanţi la excursie ne bucuram de clipele petrecute împreună şi de locurile vizitate, în Turda, un grup de alţi seniori ai Centrului de zi au participat la Festivalul Agrofest Turda la o şezătoare specifică zonei Ardealului. Aceştia au avut un real succes, oferind un spectacol muzical şi de culoare prin vestimentatiile lor tradiționale.

În data de 1 octombrie cu ocazia sărbătoririi „Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” am lansat campania de donaţii „Bunici de duminică” prin care aşteptăm comunitatea să răspundă „prezent” iniţiativei noastre.

„Luna seniorului” continuă cu prezentarea unei şezători ardelene în data de 5 octombrie 2017, ora 18,00 la Casa de Cultură „Ionel Floaşiu” din Câmpia Turzii, alături de Asociaţia Turda Tin şi Ansamblul „Ţarina”.

În data de 11 octombrie 2017, orele 11,30 împreună cu Centrul Raţiu pentru Democraţie, partenerii noştri în cadrul evenimentului „Luna seniorului”, vom aduce în faţa seniorilor turdeni spre vizionare, filmul „Usturoi”, producţie românească. Evenimentul va avea loc în Salina Turda şi va iniţia o serie de evenimente organizate de către Centrul de zi pentru persoane vârstnice, gazda noastră oferind gratuitate pentru pensionari. Aşadar, în fiecare lună, în a doua zi de miercuri, noi cei de la Centrul de zi, vom aduce în faţa vârstnicilor turdeni evenimente prezentate de către noi, iar Salina Turda va fi gazda noastră, în mod gratuit.

Seara zilei de 12 octombrie va dărui seniorilor noştri şi întregii comunităţi turdene o seară frumoasă de romanţe, la Teatrul Aureliu Manea. Evenimentul are loc la ora 19,00, este organizat de către Primăria mun.Turda, Casa de Cultură, Asociaţia Turda Tin şi Centrul de zi şi este coordonat de căre pr.Sebastian Zăhan.

Ziua de 16 octombrie 2017 va aduce pe scena Teatrului Aureliu Manea două „trupe”, una aparţinând Centrului de zi pentru vârstnici Turda şi cealaltă Centrului de zi pentru vârstnici nr.1 Cluj Napoca. Seniorii din Turda vor prezenta la ora 12,00, pe scena teatrului turdean, patru scenete comice, iar colegii lor de la centrul similar din Cluj Napoca, o comedie în 3 acte scrisă de Mihai Traistă.

Dorim pe această cale să invităm persoanele vârstnice şi nu numai, să participe la acţiunile  noastre într-un număr cât mai mare pentru a se bucura de ceea ce am pregătit în cadrul evenimentului “Luna seniorului”.